Logo
(Po-Pá, 7-15 hod.)
0 ks
za
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Reklamační řád
Reklamační řád
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené ve velkoobchodě PRA-P-OR s.r.o.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
K dodávanému zboží se vztahuje obecně záruka 24 měsíců.

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží.
V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit.
Toto oznámení je možné učinit písemně prostřednictvím faxu či e-mailu na adreseobjednavky@pra-p-or.cz
nebo doporučeným písemným podáním na adresu Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava.
Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za kompletní, bez závad a platí tedy, že bylo předáno v pořádku.

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u prodávajícího.
Je nutné doložit vadný výrobek v originálmím obalu s přesným popisem závady a doklad o nákupu zboží.

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnůod převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Prodávající odpovídá za zjevné vady výrobků, zjištěné bezprostředně po dodání.
Za skryté vady odpovídá během smluvené záruční doby.
Prodávající poskytne záruku za to, že zboží bude způsobilé k obvyklému užívání, že bude mít obvyklé vlastnosti, za použití materiálů bez vad, za provedení bez vad a za dodržení technických norem, pokud jde o rozměry a další deklarované vlastnosti.
Prodávající neposuzuje a neodpovídá za vhodnost použití výrobků, pro účel kupujícího.
Je výhradně na vlastním posouzení kupujícího, k jakému účelu zboží použije.


Prodávající neodpovídá za:

  •  vady vzniklé neodbornou vykládkou, nevhodnou manipulací a skladováním zboží v místě dodání
  •  vady způsobené použitím zboží k nevhodnému účelu
  •  vady způsobené po převzetí zboží kupujícím

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
Reklamační řízení je ukončeno dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.
Zboží zaslané do reklamace Vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícího vráceny peníze.
Opravené či vyměněné zboží bude na náklady prodávajícího zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení.
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, nemůže být reklamce uznána.

Reklamační dobu není možné zaměňovat s životností výrobku.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2012 a platí na území České a Slovenské republiky.
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


V Ostravě dne 1.1.2012
Jana Honová

 

šablona:  Reklamační protokol

Kde nás najdete
Orlovská 343/148
Ostrava Heřmanice, 71300
mapa
Kontakty
(Po-Pá, 7-15 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz